ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

OBREDI HADŽDŽA I UMRE PO 4 MEZHEBA U 100 MES'ELA

 OBREDI HADŽDŽA I UMRE PO 4 MEZHEBA U 100 MES'ELA 

  

 r.b.

OBRED

HANEFIJE

MALIKIJE

ŠAFIJE

HANABILE

1

Hadždž

farz ajn

(odmah)

farz ajn

(kad hoće)

farz ajn

(odmah)

2

Umra

- sunet

(po nekima vadžib)

- potvrđeni sunet

- farz (novi mezheb)

(sunet po starom)

- farz

(u drugom rivajetu sunet)

3

Šartovi hadždža

islam, pamet, punoljestvo, sloboda, mogućnost

4

Značenje MOGUĆNOSTI

1- opskrba,

2- prevoz,

3- tjelesno zdravlje

4- sigurnost puta

1- mogućnost dolaska bez teškoće

2- sigurnost puta

1- opskrba,

2- prevoz,

3- tjelesno zdravlje

4- sigurnost puta

5- mogućnost putovanja

1- opskrba

2- prevoz

3- sigurnost puta

4- mogućnost putovanja (ima razilaženja)

5

Postojanje mahrema za ženu

- šart da bi bila obavezna

- nije šart, ide sa skupinom žena

- nije šart, ide sa pouzdanom ženom

- šart da bi bila obavezna

6

Hadždž maloljetnog djeteta

- ispravan po idžmau učenjaka

- ali kada postane punoljetan obavezan je obaviti hadždž islama

7

Obavljenje hadždža za onoga ko je u mogućnosti da ga obavi

- nije dozvoljeno u farz hadždžu

- dozvoljeno u dobrovoljnom hadždždu (kod Ebu Hanife)

nije dozvoljeno uopće

- nije dozvoljeno u farz hadždžu

- u dobrovoljnom hadždždu su dva rivajeta

8

Obavljenje hadždža za starca i hroničnog bolesnika

obavezan je da nađe nekoga da za njega obavi

nije obavezan naći zamjenu

obavezan je da nađe nekoga da za njega obavi

9

Ako ozdravi bolesnik nakon što se za njega obavi hadždž

- obavezan je ponoviti hadždž

- nije obavezan

10

Obavljenje hadždža za nehroničnog bolesnika, zatvorenika i slično

- dozvoljeno kod Ebu Hanife

- nije dozvoljeno niti je valjan ako se obavi

11

Obavljenje hadždža za umrlog koji nije obavio hadždž a bio je u mogućnosti

- ako je ovesijetio obavlja se za njega od trećine zaostavštine, u protivnom ne

Tri stava:

1- nije dozvoljeno

2- dozvoljeno je njegovom djetetu

3- dozvoljeno je ako je oporučio

- izdvaja se iz njegove zaostavštine da se za njega obavi hadždž svejedno ovesijetio ili ne

12

Odakle se obavlja hadždž za umrlog

- od njegovog mjesta življenja

- od Mikata

- od njegovog mjesta življenja

13

Uzimanje bedela

(naplaćivanje)

- nije dozvoljeno

- dozvoljeno

- nije dozvoljeno

14

Nijet ihrama (ulaska u obrede Hadždž ili Umre)

- šart

- rukn

15

Ihram (nijet ulaska u obrede) od Mikata

- vadžib

16

Prolazak pored Mikata bez nijeta ihrama onome ko hoće obaviti Hadždž ili Umru:

- haram po idžmau učenjaka

17

Ko prođe pored Mikata bez ihrama (nijeta ulaska u obrede)

- ako se vrati i zanijeti od Mikata nije dužan zaklati kurban (po svečetiri mezheba)

18

Ko zanijeti poslije prolaska pored Mikata

- ako se vrati na Mikat nije ništa dužan

- na njemu je da zakolje kurban vratio se ili ne

- ako se vrati na Mikat nije ništa dužan

- na njemu je da zakolje kurban vratio se ili ne

19

Mjeseci Hadždža

- Ševval, Zul-ki'ade i 10 dana Zul-hidždžeta

- Ševval, Zul-ki'ade i Zul-hidždže

- Ševval, Zul-ki'ade i 10 dana Zul-hidždžeta

20

Ko zanijeti Hadždž prije vremena

- nijet mu je valjan

- njegov nijet prelazi na Umru

- nijet mu je valjan

21

Kupanje i čišćenje tijela prije ihrama

- sunet

22

Mirisanje prije ihrama

- sunet

- pokuđeno

- sunet po tijelu

23

Skidanje šivene odjeće pri ihramu

- sunet

- vadžib

 - sunet

24

Ihram (nijećenje Hadždža ili Umre) nakon klanjanja namaza (farza ili nafile)

- mustehab

25

Kada treba zanijeti

- nakon namaza

- kada sjedne u prevozno sredstvo

- kada sjedne u prevozno sredstvo

- nakon namaza

26

Način izgovaranja nijeta: LEBEJKE HADŽDŽETEN VE UMRETEN

- mustehab je izgovoriti ono šta nijeti

- nijet nije ispravan ako se sa njim ne izgovori TELBIJA (Ebu Hanife)

- mustehab je izgovoriti ono šta nijeti, a ako bi samo srcem zanijetio dovoljno je

27

Najbolja vrsta Hadždža

- kiran (spajanje Hadždža sa Umrom)

- ifrad (samo Hadždž)

- temettu'u (obavljanje Umre prije Hadždža)

28

Uslovljavanje prilikom nijeta: „MEHILLI HAJSU HABESTENI“

- nije propisano

- dozvoljeno

- mustehab

29

Propis učenja TELBIJE

1- sunet

2- vadžib

3- rukn pri ihramu kod Ebu Hanife

- vadžib, ako se izostavi vadžib je zaklati kurban

- sunet, ako se izostavi nema prekršaja

30

Vrijeme učenja TELBIJE

- od ihrama (nijeta) do prvog bacanja kamenčića

- od ihrama (nijeta) do podne u danu Arefata

- od ihrama (nijeta) do prvog bacanja kamenčića

31

Poništenje Hadždža ako zaboravi ili ne zna šta je zanijetio

- postaje Karin (hadždž kiran) i nije dozvoljeno da nijet pretvori u Umru

- mustehab je da nijet pretvori u Umru

32

Šta kvari Hadždž

- intimni odnos prije Arefata

- intimni odnos prije prvog TAHALLULA

33

Intimni odnos greškom ili iz zaborava

- kvari Hadždž

- ne kvari niti je šta obavezan zbog toga

- kvari Hadždž

34

Naslađivanje bez intimnog odnosa

- ne kvari Hadždž

- na njemu je da zakolje kurban svejedno izbacio sjeme ili ne

- ako nije izbacio sjeme nije pokvario Hadždž, a ako jeste pokvaren je

- ne kvari Hadždž

- na njemu je da zakolje kurban svejedno izbacio sjeme ili ne

- ako nije izbacio sjeme nije pokvario, a ako jeste imaju dva rivajeta

35

Šta treba da radi onaj ko pokvari Hadždž

- vadžib je da obavi Hadždž do kraja

- zakolje ovcu

- obavezan je ponovo obaviti Hadždž

- da se razdvoji od supruge od mjesta intimnog odnosa

- vadžib je da obavi Hadždž do kraja

- zakolje devu

- obavezan je ponovo obaviti Hadždž

- da se razdvoji od supruge od mjesta gdje zanijete Hadždž

- vadžib je da obavi Hadždž do kraja

- zakolje devu

- obavezan je ponovo obaviti Hadždž

- da se razdvoji od supruge od mjesta intimnog odnosa

- vadžib je da obavi Hadždž do kraja

- zakolje devu

- obavezan je ponovo obaviti Hadždž

- da se razdvoji od supruge od mjesta gdje zanijete Hadždž

36

Zabrane (mahzurati) ihrama (u toku obreda)

Ono što je zabranjeno i muškarcima i ženama:

- brijanje dlaka sa tijela

- rezanje noktiju

- mirisanje

- intimni odnos i predigra

- ubijanje divljači koja se lovi

Ono što je zabranjeno samo muškarcima:

- oblačenje šivene odjeće

- pokrivanje glave kapom i slično

Ono što je zabranjeno samo ženama:

- nošenje nikaba

- oblačenje rukavica

37

Pokrivanje lica (muhrimu)

- nije dozvoljeno

- dozvoljeno

- dva rivajeta

38

Sklapanje braka (muhrimu)

- dozvoljeno

- nije dozvoljeno

- a ako učini brak je batil

39

Ko učini zabranu iz zaborava ili neznanja

- vadžib je da učini fidju (kefaret)

- ako je zabrana uništenja (poput lova, šišanja i sječenja noktiju) vadžib je da učini fidju

- ako je zabrana uživanja (poput mirisanja i oblačenja) nema fidje

- dva stava (uz pravljenje razlike između intimnog odnosa i predigre)

40

Ko učini zabranu iz zaborava ili neznanja

- izbor jednog od troje:

1- tri dana posta,

2- nahraniti šest siromaha,

3- klanje ovce

41

Šta obavezuje fidju za brijanje dlaka

- ako obrije četvrtinu glave ili brade pa naviše

- ono sa čime se otklanja neprijatnost i postiže lagodnost

- ko obrije tri dlake  pa naviše

42

Šta obavezuje fidju za rezanje noktiju

- ako odsiječe sve nokte jedne ruke

- ako odsiječe jedan nokat zbog otklanjanja neprijatnosti

- ako odsiječe tri nokta pa naviše

43

Šta obavezuje fidju za oblačenje odjeće

- ako obuče čitav dan ili čitavu noć

- ako se njome zaštiti od vrućine ili hladnoće ili obuče čitav dan

- ako obuče namjerno bez prisile  svejedno duže ili kraće

44

Koga prođe boravak na Arefatu sve dok osvane zora

- prošao mu je Hadždž po idžamu učenjaka

- na njemu je da završi obrede sa Umrom

- da obavi drugi Hadždž

- zakolje kurban (hanefije ne obavezuju klanje kubana)

45

Čime hadžija postaje spriječen od obavljanja Hadždža

- sa svim vrstama prepreka koje ga sprečavaju, poput neprijatelja, bolesti, zatvora i loma (kostiju)

- sprećavanje biva iskuljčivo sa sprečavanjem neprijateljem

46

Šta treba raditi onaj ko je spriječen

- dozvoljeno je da izađe iz obreda Hadždža, ali je obavezan da zakolje kurban

47

Vrijeme klanja kurbana onome ko obavlja Temettu'u i Kiran

- nije dozvoljeno prije zore na dan Bajrama

- dozvoljeno je nakon što zanijeti obrede Hadždža

- nije dozvoljeno prije zore na dan Bajrama

48

Ko nije u stanju zaklati kurban a obavlja Temettu'u i Kiran

- prelazi na post: tri dana u danima Hadždža i sedam kada se vrati kući

49

Ako onaj ko obavlja Temettu'u i Kiran ne mogne postiti 3 dana

- na njemu je da zakolje kurban

(a zadnje vrijeme posta je dan Arefata )

- posti u danima Tešrika, u protivnom treba zaklati kurban u Haremu

- posti ih kada se vrati kući bez klanja kurbana

- posti ih kada se vrati kući, a oko klanja kurbana imaju dva rivajeta

50

Mjesto i vrijeme klanja kurbana

- mjesto: Harem

- vrijeme : Bajram i dva dana poslije

- mjesto: Harem

- vrijeme : Bajram i tri dana poslije

- mjesto: Harem

- vrijeme : Bajram i dva dana poslije

51

Klanje kurbana hadžiji na Mini

- sunet samo za hadžiju na Mini

- nije obavezan niti mu je sunet

- sunet za hadžiju na Mini i druge hadžije

- sunet za hadžiju na Mini i druge hadžije

52

Je li hadžiji dozvoljeno jesti kurban

- dozvoljeno je od kurbana Temettu'u, Kiran i dobrovoljnog, a ne od ostalih

- dozvoljeno od svih kurbana osim od fidje za lov, fidje zabrana i zavjetovanje

- nije dozvoljeno od svih vrsta kurbana koji su vadžib, a dozvoljeno je od dobrovoljnih

- dozvoljeno je od kurbana Temettu'u, Kiran i dobrovoljnog, a ne od ostalih

53

Ruknovi hadždža

1- boravak na Arefatu

2- tavaful-ifada (tavaf Hadždža)

1- ihram (nijet Hadždža)

2- boravak na Arefatu

3- tavaful-ifada

4- s'aj

1- ihram (nijet Hadždža)

2- boravak na Arefatu

3- tavaful-ifada

4- s'aj

5- brijanje ili šišanje

1- ihram (nijet Hadždža)

2- boravak na Arefatu

3- tavaful-ifada

4- s'aj

54

Vadžibi hadždža

Kasani je spomenuo pet vadžiba:

1- s'aj

2- boravak na Muzdelifi

3- bacanje kamenčića

4- brijanje ili šišanje

5- tavaful-sadr (oprosni tavaf)

 

Drugi učenjaci navode 22 vadžiba, a u knjizi Kitabul-lubab navodi 35 vadžiba.  

1- hadždž Ifrad

2- ihram od Mikata

3- telbija

4- tavaful-kudum (zijareta)

5- boravak na Muzdelifi

6- bacanje kamenčića

7- brijanje ili šišanje

8- boravak na Mini

9- dva rekata tavafa

10- spajanje namaza na Arefatu i Muzdelifi

1- ihram od Mikata

2- boravak na Muzdelifi

3- bacanje kamenčića

4- boravak na Mini

5- oprosni tavaf

1- ihram od Mikata

2- boravak na Muzdelifi

3- bacanje kamenčića

4- boravak na Mini

5- oprosni tavaf

6- boravak na Arefatu do akšama ko je došao po danu

7- brijanje ili šišanje

55

Tavaful-kudum

- sunet

- vadžib

- sunet

56

Nijet tavafa

- šart

- vadžib (2 šart)

- šart

57

Početak tavafa od Hadžerul-esveda

- vadžib

- vadžib

- šart

 

58

Hodanje u tavafu onome ko je u stanju

- vadžib

- vadžib

- sunet

- šart

59

Tavaf po abdestom

- vadžib

- šart

60

Tavaf iza zida

- vadžib

- šart

61

Tavaf u mesdžidu

- šart

62

Da tavaf bude sedam krugova

- vadžib

- šart

63

Uzastopnost u krugovima tavafa

- sunet

- vadžib (2 šart)

- sunet

- šart

64

Dva rekata tavafa

- vadžib

- vadžib

- sunet (2 vadžib)

- sunet

65

S'aj

- vadžib

- rukn

66

Tavaf Umre

- rukn

67

Obavljanje s'aja poslije tavafa

- vadžib (2 šart)

- vadžib (2 šart)

- šart

 

68

Nijet s'aja

- vadžib

- šart

69

Početak s'aja od Safa i završetak na Mervi

- vadžib

- šart

70

Hodanje u s'aju onome ko je u stanju

- vadžib

- vadžib

- sunet

- šart

71

Da s'aj bude sedam krugova

- vadžib

 - šart

72

Uzastopnost u krugovima s'aja

- sunet

- šart (2 vadžib)

- sunet

- šart

73

Uzastopnost između tavafa i s'aja

- sunet

- sunet (2 vadžib)

- sunet

 

74

Vadžib prilikom brijanja ili šišanja (na Hadždžu i Umri)

- brijanje ili šišanje najmanje četvrtine glave

- brijanje ili šišanje čitave glave

- odsijecanje najmanje tri dlake

- brijanje ili šišanje čitave glave

75

Boravak na Mini noć prije Arefata

- sunet

 

76

„Stajanje“ na Arefatu

- rukn

- rukn

- rukn

- rukn

77

Vrijeme „stajanja“

- od poslije podne dana Arefata do zore na dan Bajrama po idžamu

78

„Stajanje“ na Arefatu do zalaska Sunca ako boravi po danu

- vadžib

- rukn

- vadžib (2sunet)

- vadžib

79

Kretanje sa Arefata sa imamom ili zamjenikom

- vadžib

- vadžib (2sunet)

- sunet

 

80

Spajanje akšama i jacije na Muzdelifi

- vadžib

- sunet

81

Boravak na Muzdelifi

- vadžib, dovoljno je jedan trenutak nakon zore

- vadžib, dovoljno je koliko treba vremena da se spuste stvari, klanjaju akšam i jacija i večera

- vadžib, dovoljno je jedan trenutak nakon ponoći

- vadžib

82

Stajanje kod Meš'ari Harama na Muzdelifi od zore do izlaska Sunca

- vadžib

- sunet

- vadžib (2sunet)

- vadžib (2sunet)

83

Bacanje kamenčića na dan Bajram

- vadžib

84

Brijanje ili šišanje

- vadžib

- rukn

- vadžib

85

Redosljed: bacanje kamenčića – klanje kurbana - brijanje

- vadžib

- sunet

86

Brijanje u Haremu i u danima klanja ...

- vadžib

- sunet

87

Tavaful-ifada

- rukn

88

Da bude u danima klanja kurbana

- vadžib

- vadžib u Zul-hidždžetu

- sunet

- sunet u danu Bajrama

89

Obavljanje tavafa Ifade nakon prvog bacanja kamenčića

- sunet

- vadžib

- sunet

90

Bacanje kamenčića dva ili tri dana u danima Tešrika

- vadžib

91

Bacanje kamenčića prije akšama

- sunet

- vadžib

- sunet

- vadžib svima mimo pojača i čuvara

92

Boravak na Mini

- sunet

- vadžib svima mimo pojača i čuvara

- vadžib svima mimo pojača i čuvara

- vadžib

93

Oprosni tavaf

- vadžib

- mustehab

- vadžib

- vadžib

94

Obavljanje Umre u danima Tešrika

- zabranjeno sve do akšama četvrtog dana bacanja

- nije valjano, a pokuđeno je nakon završetka obreda Hadždža

- dozvoljeno bez pokuđenosti

95

Šta se misli pod Haremom u kojem je namaz vrijedniji

- čitav Harem (zabranjena teritorija oko Mekke)

- mesdžid oko Kabe

96

100 000 vrijedni namaz u Haremu

- odnosi se samo na farzove

- odnosi se i na farzove i na nafilu

97

Sa čime se postiže prvi TEHALLUL

1- bacanjem kamenčića

2- brijanjem ili šišanjem

1- bacanjem kamenčića

- sa dvome od ovog troga:

1- bacanjem kamenčića

2- brijanjem ili šišanjem

3- tavaful-ifadom

98

Šta je dozvoljeno sa prvim TEHALULLOM

- sve osim žena

- sve osim žena, mirisa i lova

- sve osim žena

99

Ruknovi Umre

1- tavaf

(a ihram je šart)

1- ihram

2- tavaf

3- s'aj

1- ihram

2- tavaf

3- s'aj

4- brijanje ili šišanje

5- redoslijed

1- ihram

2- tavaf

3- s'aj (2vadžib)

100

Vadžibi Umre

1- s'aj

2- brijanje ili šišanje

1- ihram od Mikata

2- brijanje ili šišanje

1- ihram od Mikata

1- ihram od Mikata

2- brijanje ili šišanje

 

 

mr. Zijad Ljakić