ŠTA UČINITI SA HARAM IMETKOM?

Da bi se odgovorilo na ovo pitanje potrebno je pojasniti šta se podrazumijeva pod haram imetkom i koje su njegove vrste, a tek onda navesti moguće solucije šta uraditi sa tim haram imetkom. 

Opširnije...

KAKO JE PROPISANO OBILJEŽITI BAJRAM?

Na dan Bajrama je propisano da se iskaže radost i veselje, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisma. Jer je smisao bajramovanja iskazivanje zadovoljstva i veselja zbog obavljenog rukna Islama, a ne puko praznovanje i nerad oponašajući neislamske praznike.

Opširnije...

DA LI O VAKCINISANJU TREBA PITATI i UČENE ILI samo LJEKARE?

Onaj ko smatra da o propisu (dozvoljenosti ili zabrane) vakcinisanja treba pitati ljekare, a ne učene, je, najblaže rečeno, pogriješio i nesvjesno pripisao Šerijatu da nije sveobuhvatan.

 

Na ovo ukazuje sljedeće:

Opširnije...

POBAČAJ PLODA ZAČETOG SILOVANJEM

Živimo u vremenu slabosti i poniženja islamskog ummeta čiji pripadnici su postali plijen raznoraznih nasilnika i siledžija koji oskrnaviše čast mnogih muslimanki. Sa druge strane, pozivaju se zemlje kufra nad muslimanima sa svih strana, tako da su mnoge muslimanke postale cilj divljih ljuskih zvijeri, bili smo svjedoci toga u Bosni, Filipinima, Čečeniji, Eritreji, a danas u Iraku i Afganistanu.

Opširnije...

ŠERIJATSKI STATUS GLUME

Prije navođenja mišljenja učenjaka po ovom pitanju neophodno je da se odredi tačka oko koje se učenjaci razilaze. Termin gluma se u savremeno doba može upotrijebiti u dva značenja:

 

Prvo značenje: gluma koja je, uglavnom, danas prisutna u stvarnosti umjetničkog svijeta, koja nije ograničena šerijatskim pravilima niti bilo kojim adabima Islama, nego sadrži u

Opširnije...

POBAČAJ PLODA ZAČETOG ZINALUKOM

Savremeno doba se odlikuje raširenim zinalukom kako u zamljama kufra tako i u mnogim islamskim zamljama. Zbog taga su kjafirske zemlje bile "prisiljene" da dozvole abortus, i ne samo to nego je abortus postao unosna trgovina u koju se poziva novinskim reklamama. U samom Njujorku postoje tri stotine ambulanti samo za abortus.

 

Zanimljivo je da u knjigama fikha ne možemo naći da je neko od učenjaka, govoreći o

Opširnije...

NEGATIVNE POSLJEDICE SLIJEPOG SLIJEĐENJA MEZHEBA I MEZHEBSKE ZASTRANJENOSTI

Od negativnih stvari do kojih je odveo mezhebizam su:

 

1. Uzrokovanje fitni, razilaženja i ratova među  muslimanima zasnovanih na mezhebskoj gorljivosti. Opisao je Jakut el-Hamevi neprestane ratove koje su vodili hanefije protiv šafija u gradovima Asfehan, Merva i Rej, gdje su jedni druge pljačkali, pustošili i sela palili. Čak ni Allahove kuće – mesdžidi nisu bili pošteđeni tih mezhebskih razilaženja[1]. Takođe,

Opširnije...

UDAJA MUSLIMANKE ZA KJAFIRA

Kaže Uzvišeni u prijevodu značenja: "One (muslimanke) njima (mušricima) nisu dopuštene, niti su oni (mušrici) njima (muslimankama) dopušteni", (El-Mumtehine, dio 60. ajeta) i kaže: "Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici; uistinu je rob-vjernik bolji od mnogobošca, makar vam se i dopadao". (El-Bekare, dio 221. ajeta) Sa ova dva ajeta Uzvišeni je zabranio da se muslimanke udaju za nevjernike i učinio taj brak ništavnim.

Opširnije...

SLIJEĐENJE OLAKŠICA I GREŠAKA UČENIH - istorijski korijeni i upozorenje uleme

Istorijski korijeni menhedža davanja olakšica

 

Savremeni menhedž davanja olakšica nema svoj posebno izražen istorijski kontekst te se sa njim nećemo vratiti daleko u istoriju. Menhedž davanja olakšica kroz istoriju Islama se može uglavnom svesti na dva oblika: prvi – traženje fetvi od islamskih pravnika koji su poznati po davanju olakšica i drugi – traženje slabih i pogrešnih mišljenja kako bi se

Opširnije...

IZRAŽAVANJE SAUČEŠĆA KJAFIRIMA

Učenjaci imaju različite stavove po pitanju izražavanja saučešća kjafiru.

 

Prvo mišljenje: opća zabrana, a dokazuju to hadisom: "Nemojte Židovima i kršćanima prvi nazivati selam"[1]. Kažu da izražavanje saučešća kjafiru ulazi pod hadis jer ima isto značenje. Ovo je mišljenje imama Malika[2] i rivajet kod hanabila[3].

Opširnije...

NOŠENJE PIRSINGA POKRIVENOJ ŽENI (NA PUPKU, NOSU, OBRVI, JEZIKU I SLIČNO)

Pošto je u Šerijatu propis o nečemu dio ispravnog poimanja istog, prije govora o šerijatskom statusu nošenja pirsinga potrebno je ukratko pojasniti šta je to pirsing i njegov kratki historijat.

 

Naime, riječ pirsing potiče od engleske riječi ''pierce'', što znači probosti, probušiti. Pirsing je uljepšavanje tijela ugradnjom nakita na neobičnim mjestima, a to su najčešće uho, nos,

Opširnije...

DO KOJE GODINE SE DIJETE MOŽE ZADOJITI da bi postalo dijete po mlijeku

Po pitanju starosne dobi do koje dijete može dojiti kako bi se brojalo dijete po mlijeku i da bi mu bilo zabranjeno ono što je zabranjeno djetetu po rođenju, kao što je došlo u hadisu mutefekun alejhi od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma: "Zabranjeno je po mlijeku ono što je zabranjeno po porijeklu", učenjaci imaju podijeljeno mišljenje.


Naime, nema razilaženja među učenjacima da dojenjem djeteta do dvije godine starosti

Opširnije...