ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

KO OBAVI HADŽDŽ A NIJE VRATIO DUGOVE

Eselamu alejkum. Obavio sam hadž ali sam imao dugove, istovremeno sam bio u minusu na banki, pa me zanima da li je moj hadž ispravan. Da vas Allah nagradi.

 

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Hadždž je ispravan kada se obavi sa obavljenim svim ruknovima i izvršenim vadžibima hadždža.

 

 

Ruknovi hadždža su: ihrami – nijet ulaska u obrede hadždža, stajanje na Arefatu, hadždžski tavaf i saj.

 

A vadžibi hadždža su: ihramljenje na Mikatima, boravak na Muzdelifi, boravak na Mini, brijenje glave ili skraćivanje kose i oprosni tavaf.

 

Osoba koja obavi hadždžske ruknove njen hadždž je valjan, u protivnom dužna je ponoviti hadždž. A ako izostavi neki od vadžiba ili više njih dužna je za svaki izostavnjeni vadžib zaklati kurban.

 

Svi drugi grijesi i propusti, poput uzimanja kamate, zaduživanja i nevraćanja duga na vrijeme i slično, ne utiču na valjanost hadždža. Za te grijehe obaveza je učiniti tevbu (pokajanje) i vratiti tuđi hak (pravo) njegovom vlasniku ako je u pitanju imetak.

 

Ve billahi tevfik

 

 

mr. Zijad Ljakić