ehlus-sunne

Switch to desktop Register Login

POLJUBIO SAM SUPRUGU NA HADŽDŽU?

Pitanje: Es-Selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Obavio sam sa svojom suprugom hadždž, međutim u toku obreda hadždža desilo mi se da iz neznanja priđem svojoj supruzi (jer sam mislio da samo odnos ne smijem da imam) na način da je poljubim ili dodirnem, ali nismo imali snošaj. Osjetili smo strast oboje, ali nije došlo do odnosa, niti do izlaska sjemena. Kakav je propis toga? Allah vas nagradio!

 

Odgovor: Ve alejkumus-Selamu ve rahmetullahi ve berekatuh!

 

Zahvala pripada Allahu, i neka su salavati i selami na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe.

 

Pitanje nije detaljno pojašnjeno, tj. kada se tačno to desilo u toku hadždža, da li u toku ihrama, ili nakon izlaska iz ihrama tokom boravka na Mini itd.

 

Većina učenjaka je na stavu da je onaj ko uradi nešto od ihramskih zabrana na hadždžu dužan iskupiti se radi toga, tako što će postiti tri dana, ili nahraniti šest siromaha, ili zaklati ovcu kao kurban, kao što se navodi u hadisu Ka'ba b. Udžre, radijallahu anhu, osim spolnog odnosa koji ima poseban propis.

 

Međutim, nema jasnog dokaza da je iskup propisan za svaki ihramski prijestup, pa je preče zadržati se na postupcima koji su navedeni u predajama kao brijanje glave i sl. A ujedno, imetak muslimana je svet i zaštićen, pa je zabranjeno obavezivat ga sa određenim novčanim iskupima bez jasnog dokaza, što je posebna tema za sebe.

 

Prema tome, ako vam se to desilo u toku ihrama, tj. kada važe ihramske zabrane, onda ste dužni pokajati se Allahu, jer ste počinili prijestup u ihramu, ali hadždž je ispravan, ne morate ga obnavljati, niti ste dužni praviti keffaret / iskup ili fidju po ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka, jer za to nema jasnog dokaza, naročito kada se uzme u obzir vaše nepoznavanje datog propisa.

 

Ako želite, i imate mogućnosti, da se iskupite iz predostrožnosti, nije zabranjeno, a Allah, dželle šanuh, najbolje zna!

 

 

Amir I. Smajić

Medina, 01. redžeb, 1436 god.